Main > RTI > Directory of Officials

Sl. No.
Name of the Official
Designation
01
Sh H V Samvatsar Regional Director (HOD) / CAA (R)
02
Sh P Thirunavukkarasu Training Officer and DDO
03
Sh P M Damodharam Training Officer / ACAA (Jr.)(R)
04
Sh P Kumaravel Training Officer / ACAA (Jr.)(R)
05
Sh R Chinnadurai Training Officer / ACAA (Jr.)(R)
06
Sh B Rajarajan Junior Technical Assistant
07
Sh C Uthayakumar Junior Technical Assistant
08
Smt V Shanmugasundari Assistant
09
Smt S Valli UDC
10
Sh V Sivakumar UDC
11
Sh K Aranganathan LDC
12
Sh P Kapali Staff Car Driver
13
Sh A Venkateswaralu MTS
14
Smt V Divya MTS


Home Icon